Home | Dakar | Goede doelen

Goede doelen

Un Techo para mi País (Een Dak voor mijn Land)

Een project dat zich richt op noodhuisvesting. Voor het vijfde jaar op rij, heeft de Dakar Rally steun verleend aan dit goede doel. Dit zijn de belangrijkste bijdragen aan dit goede doel:

  • 510.000 dollar ondersteuning in 4 jaar.
  • 250 noodwoningen gebouwd.
  • Sociale re-integratie projecten voor gezinnen.

Het Actions Dakar programma

Sinds 2002 hebben A.S.O. en SOS Sahel samengewerkt in het Actions Dakar programma. Het programma dat een aantal actiedoelen heeft op het gebied van milieu, zoals het ontwikkelen van innovatieve irrigatiesystemen, microcropping, optimalisatie van afvalinzameling methoden, enz. De projecten worden opgezet en gecontroleerd in samenwerking met teams van de lokale bevolking die betrokken worden bij elke nieuwe ontwikkeling. Afgezien van een aantal initiatieven in Mauritanië en Mali, werd de steun met name gericht op de regio Louga, in Oost-Senegal.

De belangrijkste behaalde resultaten tot nu toe zijn:

  • Meer dan 700.000 euro is besteed door ASO aan het Actions Dakar programma sinds de start van het project.
  • 163 micro-projecten zijn opgezet (van € 2.000 tot € 5.000 per project).
  • 331.000 mensen hebben direct geprofiteerd van de verbetering van de hygiënische leefomstandigheden en het voorkomen van verdere uitbreiding van het woestijngebied.